Leden 2006

Biskupství Českobudějovické

19. ledna 2006 v 12:22 | Mitmensch |  Biskupství
BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ
Biskupství založeno bulou papeže Pia VI. ze dne 20. 9. 1785.
Katedrála:
sv. Mikuláše
Patroni:
sv. Mikuláš, sv. Jan Nepomucký
Sídelní biskup:
Mons. Jiří Paďour OFMCap 12. českobudějovický biskup (2002)
Základní údaje:
Rozloha: 12 500 km2
Obyvatel: 743 tis.
Katolíků: 237 tis.
Vikariátů: 11
Farností: 361
Kněží: 147 z toho řeholních: 45
Kostelů a kaplí: 511

Biskupství Brněnské

19. ledna 2006 v 12:20 | Mitmensch |  Biskupství
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
Biskupství bylo založeno bulou papeže Pia VI. ze dne 5. 12. 1777.
Katedrála:
Sv. Petra a Pavla
Patroni:
Sv. Petr a Pavel
Sídelní biskup:
Mons. Vojtěch Cikrle 13. brněnský biskup (1990)
Pomocný biskup:
Mons. Petr Esterka (1999)
Základní údaje:
Rozloha: 10 597 km2
Obyvatel: 1,354 mil.
Katolíků: 533 tis.
Děkanátů: 20
Farností: 452
Kněží: 367 z toho řeholních: 104
Kostelů a kaplí: 1 153

Arcibiskupství Pražské

19. ledna 2006 v 12:19 | Mitmensch |  Biskupství
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
Biskupství bylo založeno v roce 973 z podnětu knížete Boleslava II. po dohodě s císařem Otou I. a řezenským biskupem sv. Wolfgangem. Papež Klement VI. povýšil bulou ze dne 30. 4. 1344 pražské biskupství na arcibiskupství a zřídil samostatnou církevní provincii pro Čechy a Moravu.
Katedrála:
Sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Patroni:
Sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký
Arcibiskup:
Miloslav kardinál Vlk
metropolita a primas český
35. pražský arcibiskup (1991)
Pomocní biskupové:
Mons. Václav Malý (1997)
Mons. Karel Herbst SDB (2002)
Emeritní biskup:
Mons. Jaroslav Škarvada (1983)
Základní údaje o biskuptví:
Rozloha: 8 990 km2
Obyvatel: 2,062 mil.
Katolíků: 370 tis.
Vikariátů: 14
Farností: 378
Kněží: 240 z toho řeholních: 79
Kostelů a kaplí: 881

Arcibiskupství Olomoucké

19. ledna 2006 v 12:17 Biskupství
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Olomoucké biskupství založil roku 1063 papež Alexandr II. vyčleněním z pražské diecéze. Papež Pius VI. bulou ze dne 5. 12. 1777 povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství.
Katedrála:
Sv. Václava
Patron:
Sv. Václav
Arcibiskup:
Mons. Jan Graubner metropolita moravský 14. olomoucký arcibiskup (1992)
Světící biskup
Mons. Josef Hrdlička
Základní údaje:
Rozloha: 10 088 km2
Obyvatel: 1,376 mil.
Katolíků: 570 tis.
Děkanátů: 22
Farností: 437
Kněží: 352 z toho řeholních: 120
Kostelů a kaplí: 1 289

Biskupství v České republice

19. ledna 2006 v 9:35 | Mitmensch |  Biskupství
Římskokatolická církev se v České republice dělí na následující 2 provincie a to na:
  • Českou provincii.
  • Moravskou provincii.
V České provincii jsou tato biskupství:
  1. Českobudějovické
  2. Královéhradecké
  3. Litoměřické
  4. Plzeňské
V Moravské provinci jsou oproti tomu tato biskupství.
  1. Brněnské
  2. Ostavsko-opavské
A potom jsou tu ještě 2 arcibiskupství a to v každé provincii:
  1. Pražské
  2. Olomoucké

Křesťanský blog

7. ledna 2006 v 13:46
Dobrý den vítám Vás na našem křesťanském blogu, do kterého bude přispívat více autorů, abyste se dozvěděli vše co Vás o křesťanství zajímá a nejen to.