Pražské Jezulátko

27. ledna 2006 v 7:09 | MN |  Poutní místa v ČR
Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali.
Soška vysoká 47 centimetrů je dřevěná s povrchem modelovaným z barevného vosku. Představuje malé dítě, oblečené v dlouhou košilku, ze které vykukují bosé nožky. Líbezná tvář přitahuje svou krásou. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco levice drží zemský globus završený křížem - celý náš svět spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují víru společnou všem křesťanům - víru v Ježíšovo božství.
Historie
Pražské Jezulátko pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy.
Když se roku 1556 vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do Čech, dostala sošku od své matky jako svatební dar. Její ovdovělá dcera Polyxena z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné.
Karmelitáni umístili sošku v kapli noviciátu, aby se mladí řeholníci učili ctnostem od malého Ježíše. V té době zuřila v Evropě Třicetiletá válka a ani Ježíšek nebyl ušetřen, když saská vojska obsadila roku 1631 Prahu. Teprve v roce 1637, po svém návratu do Prahy, nalezl pohozenou sošku otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce. Zdálo se mu v tu chvíli, že mu Ježíšek říká:
Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi,
dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj,
jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat!
Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky. Vynaložený zlaťák se bohatě vrátil, když začal malý Ježíšek žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Byla mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku 1639. Roku 1651 byla soška nošena jako poutník po pražských kostelích a roku 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Dnes připomíná tuto událost výroční slavnost, připadající na poslední květnovou neděli.
Chrám Panny Marie Vítězné
Dnešní svatyni Dítěte Ježíše nechali postavit v letech 1611-1613 německy mluvící luteráni, mezi nimiž byli nejen lidé usedlí natrvalo v Praze, ale i zástupci říšských stavů, šlechtici a diplomaté. Dne 21. července 1613 byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno architekta není doloženo, je však pravděpodobné, že jím byl dvorní stavitel císaře Rudolfa II. Giovanni Maria Filippi, rodem Ital.
Kostel je významnou, zčásti renesanční, zčásti raně barokní sálovou stavbou římského typu. V místě průčelí byl zpočátku presbytář. Do chrámu se vcházelo ze severní a západní strany. V letech 1636-1644 dostala budova chrámu dnešní podobu s průčelím a vchodem obráceným do hlavní ulice. Roku 1669 byla dostavěna věž. Ke kostelu přiléhal na jižní straně rozsáhlý klášter bosých karmelitánů, v jehož budově nyní sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Na přání arcibiskupa pražského, kardinála Miloslava Vlka, se do kostela po dvou stech letech vrátili bosí karmelitáni. Bylo to 2. července 1993. Od té doby toto poutní místo, milované lidmi mnoha národů, znovu ožilo a rozkvetlo do krásy. Stalo se místem setkání s Kristem i mezi lidmi navzájem, místem modlitby, víry a inspirace, odkud vyzařuje Ježíšův pokoj do celého světa.
Bohoslužby
· Pondělí až pátek
 • 9.00 česká mše
 • 18.00 česká mše
 • Každý čtvrtek po večerní mši pobožnost před oltářem Jezulátka
 • Každý pátek po večerní mši tichá eucharistická adorace a nešpory
· Sobota
 • 9.00 česká mše
 • 17.00 španělská mše
 • 18.00 česká mše
· Neděle
 • 10.00 česká mše
 • 12.00 anglická mše
 • 17.00 francouzská mše
 • 18.00 italská mše
 • 19.00 česká mše
Otevírací doba
· Pondělí - Sobota 8.30 - 19.00
· Neděle 8.30 - 20.00
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Taky o Jezulátku viz: Taky o Jezulátku viz: | Web | 27. ledna 2006 v 7:54 | Reagovat

http://repose.blog.cz/0601/prazske-jezulatko-infant-of-jesus-of-prague-bambino-di-praga

2 ssitrom ssitrom | E-mail | 19. září 2007 v 18:38 | Reagovat

DEU.32,16.BOHY CIZÍMY HO POPOUZELI K ŽARLIVOSTI,OHAVNYMI MODLAMI HO URAŽELY.EZECHIEL20,16.NEBOT JEJICH SRDCE  CHODILO ZA JEJICH HNUSNYMI MODLAMI,EZECHIEL 20,31 AŽ DODNES SE POŠKVRNUJETE VŠEMI HNUSNYMI MODLAMI.KORINT.10,14 A PROTO MOJI MILOVANÍ,UTÍKEJTE PŘED MODLAŘSTVÍM,NEBUDETE SI DĚLAT bOHY NEBUDETE SE KLANĚT NIČEMU CO JE RUKOU UDĚLANY,JA JSEM BUH ŽARLIVĚ MILUJÍCÍ!!!!!!TO CO UCTÍVATE JE MODLA DEMON.PROBUD SE CO PAK SEŠ SLEPEJ JEŽÍŠ NEPŘIŠEL ZRUŠIT BOŽÍ ZAKON,ALE NAPLNIT BUH TY VAŠE SOŠKY NENAVIDÍ!!!!!JE TO DUCHOVNÍ SMILSTVO  CO PAK TO NECHAPETE!!!!!!!!!!!!VAŠE SOŠKY MAJ PODOBU ANDĚLA,SATAN BYL TAKY ANDĚL BERE NA SEBE PODOBY VAŠICH SOŠEK  PROTOŽE HOSPODIN MA V OHAVNOSTI VAŠE MODLY A VAŠE MODLAŘSTVÍ,SOŠKA TI ŽIVOT VĚČNY NEDA,ALE DA TI PEKLO...BUH JE NEKOMPROMISNÍ               VŠUDE ŘÍKA ŽE NENAVIDÍ MODLY TAK PROČ SI MYSLÍŠ ŽE BY MĚL MILOVAT VAŠE SOŠKY,KLANÍTE SE JIM OBLÍKATE JE SLOUŽÍTE DEMONUM,ČTI PÍSMO A NEDĚLEJ Z BOHA LHAŘE!!!!!

3 Kerim5 Kerim5 | 27. září 2007 v 7:52 | Reagovat

ssitrom , evangelík se v tobě pozná.Ta vaše nesnášenlivost vůči jiným vyznáním je od satana.

4 Bratranek Bratranek | 20. ledna 2008 v 0:26 | Reagovat

Málo známé, ale moc pěkné poutní místo je také v Píšti (kousek od Hlučína u Ostravy). http://www.pist.cz/?akce=sekce_pamatky

5 Alena Alena | 17. prosince 2010 v 14:43 | Reagovat

Já myslím, že poutní místo Píšť je docela dost známé...

6 Buy Percocet online Buy Percocet online | E-mail | Web | 1. dubna 2015 v 19:05 | Reagovat

hmmm I really don't know about this information, Please someone share the more information about this Post. Thanks

7 buy hydrocodone online buy hydrocodone online | E-mail | Web | 1. dubna 2015 v 22:58 | Reagovat

Great blog. All posts have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you……..

8 Buy adderall online Buy adderall online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 17:43 | Reagovat

Never seen these kinds of great informative collection on a same website. Glade I found it.

9 buy vicodin es online buy vicodin es online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 17:52 | Reagovat

OMG I just seen Fabulous information and I really liked it. Thank you for sharing with us.

10 buy Phentermine online buy Phentermine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 17:57 | Reagovat

Really like this one and its helpful for everyone too. Thanks a lot for sharing.

11 buy vicodin es online buy vicodin es online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 18:11 | Reagovat

I think you have much more great information like this to share with us and so I am waiting for that information.

12 buy vicodin es online buy vicodin es online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 18:35 | Reagovat

I dont know you but thanks! For sharing this kind of helpful information for everyone.

13 buy Phentermine online buy Phentermine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 18:51 | Reagovat

I dont think no one has seen this information before. Really great information.

14 sales training Sydney sales training Sydney | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:02 | Reagovat

Thank you. I will be passing this along, I am very happy to get this post and comment here.

15 Buy Adderall online Buy Adderall online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:02 | Reagovat

Thank you, I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far.

16 buy percocet online buy percocet online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:05 | Reagovat

Fresh information available in this website and I will surely bookmark this one.

17 buy hydrocodone online buy hydrocodone online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:24 | Reagovat

This information really attracts me and I will share this with everyone too.

18 buy hydrocodone online buy hydrocodone online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:49 | Reagovat

I am also interested in this topic. I have spent a lot of time on searching this kind of topic. It is very informative.

19 buy lortab online buy lortab online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 19:54 | Reagovat

After reading this article I found out that this whole website has lots of knowledge for me.

20 buy Percocet online buy Percocet online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 20:02 | Reagovat

I have no words to appreciate this post ..... I'm really impressed with this post .... the person who created this post was a big thank you man .. for sharing with us.

21 buy valium online buy valium online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 20:16 | Reagovat

You provided a valuable service to the community. Thank you for doing such a great job all these years.

22 buy adderall online buy adderall online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 20:20 | Reagovat

Your approach of sharing these topics is awesome and I love that.

23 buy codeine online buy codeine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 20:31 | Reagovat

You shared this as a best way and easiest way for everyone to understand it and I appreciate it.

24 buy percocet online buy percocet online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 20:35 | Reagovat

This is the one the best informative website I know.

25 buy lortab online buy lortab online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 21:09 | Reagovat

Its just the amazing information you shared. Thank you so much for this.

26 buy ritalin online buy ritalin online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 21:17 | Reagovat

Very much appealing to me that why I stop here and read it. Thanks for sharing this.

27 buy codeine online buy codeine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 21:22 | Reagovat

I believe that you have more great articles to share with us.

28 Buy oxycodone online Buy oxycodone online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 21:38 | Reagovat

Wonderful post. I am searching awesome news and idea. What I have found from your site, it is actually highly content. You have spent long time for this post. It's a very useful and interesting site. Thanks!

29 buy valium online buy valium online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 21:47 | Reagovat

I am glad I found this website because it has great information for everyone.

30 buy hydrocodone online buy hydrocodone online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 22:06 | Reagovat

This Information is actually superb and I like it very much and I will share it with my friends too.

31 buy ritalin online buy ritalin online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 22:19 | Reagovat

Thanks for sharing this great and good information with everyone.

32 buy valium roche pills buy valium roche pills | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 22:42 | Reagovat

We all need great and informative information that can help us and you shared this kind of information. Thanks a lot.

33 buy adderall online buy adderall online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 22:48 | Reagovat

The information that really helps others is the appreciable and this is one of that.

34 buy lortab online buy lortab online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:13 | Reagovat

You post are Excellent and I love waiting for your next one.

35 Buy Ritalin online Buy Ritalin online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:15 | Reagovat

The topic here i found was really effective to the topic which i was researching for a long time. Thanks

36 buy xanax online buy xanax online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:18 | Reagovat

Many informative websites I known but this is also the one of that kind. Thanks for the information.

37 buy codeine online buy codeine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:27 | Reagovat

This is really interesting and useful information for me. Thank you for sharing this info.

38 buy codeine online buy codeine online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:27 | Reagovat

There are some very great sources here and thank you for being so kind to post them here.

39 buy Percocet online buy Percocet online | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:43 | Reagovat

Really good website this is, full of useful information and advice. Thanks for sharing.

40 buy valium roche pills buy valium roche pills | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:44 | Reagovat

I must admit that you share one of the best information I have read.

41 Buy Adderall pills Buy Adderall pills | E-mail | Web | 16. dubna 2015 v 23:47 | Reagovat

Everyone has different knowledge and you share your knowledge via sharing this information with us.

42 Buy valium online Buy valium online | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 0:06 | Reagovat

I will save this page because you shared this informative information and l really like it.

43 buy xanax online buy xanax online | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 0:17 | Reagovat

I know some great sources of information but you share amazing article and I like it.

44 buy phentermine online buy phentermine online | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 0:21 | Reagovat

This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too. Waiting for next post.

45 buy codeine pills buy codeine pills | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 0:24 | Reagovat

I appreciate that you share this information with everyone. Thanks a lot.

46 buy phentermine online buy phentermine online | E-mail | Web | 17. dubna 2015 v 0:55 | Reagovat

You shared always best information for everyone. Thanks for that.

47 Marion B. French Marion B. French | E-mail | Web | 21. října 2015 v 15:05 | Reagovat

Language Barrier

48 http://www.dissertationtheses.com/ http://www.dissertationtheses.com/ | E-mail | Web | 19. května 2016 v 13:51 | Reagovat

We have professionally qualified team working day and night with guaranteeing confidentiality and plagiarism free assignments.

49 Hitesh Hitesh | E-mail | Web | 29. listopadu 2016 v 8:54 | Reagovat

So it’s advantageous for buying twitter followers as a shortcut to become well-known.

50 why not try these out why not try these out | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:26 | Reagovat

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

51 visit visit | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:26 | Reagovat

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.

52 visit visit | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:28 | Reagovat

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

53 this this | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:29 | Reagovat

It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.

54 check that check that | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:29 | Reagovat

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.

55 Go Here Go Here | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:31 | Reagovat

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

56 check that check that | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:32 | Reagovat

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..

57 find here find here | E-mail | Web | 22. června 2017 v 10:36 | Reagovat

It is the intent to provide valuable information and best practices, including an understanding of the regulatory process.

58 amazon fire stick tech support amazon fire stick tech support | E-mail | Web | 13. října 2017 v 23:41 | Reagovat

Your blog is so easy to understand because you have mentioned every points in easy way. I appreciate for writing this blog.

59 tekirdağ demirdöküm servisi tekirdağ demirdöküm servisi | E-mail | Web | 26. listopadu 2017 v 13:31 | Reagovat

Thanks for your post! Through your pen I found the problem up interesting! I believe there are many other people who are interested in them just like me!

Nicorinse removes tar and nicotine from your mouth, gums, teeth, tongue and throat for better oral health and protection all year long. It might even help you quit tobacco

<a href=" http://www.teknisyenim.com/tekirdag-demirdokum-servisi/" / rel="nofollow">Tekirdağ Demirdöküm Servisi</a>

60 buy dissertation online buy dissertation online | E-mail | Web | 11. prosince 2017 v 9:53 | Reagovat

i dont think that i can make it like this anyway in my lifetime :( it is saddening but i will do try all my best. thank you for teaching.

61 Julie Andrew Julie Andrew | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 21:30 | Reagovat

Now this brings hope in my life. Thank you

62 Affordable best professional expert executive resume writing Affordable best professional expert executive resume writing | E-mail | Web | 17. února 2018 v 9:19 | Reagovat

At times it becomes rather challenging to find reliable information, which can be relevant to a certain research work.This blog is amazing, and it's my wish to keep finding these kinds of blogs. When applying for a job, you need a quality and well-written resume. This is where we come in, to deliver the best services.

63 Gonatural Gonatural | E-mail | Web | 12. března 2018 v 9:28 | Reagovat

Weed eaters all essentially work the same way yet just differ primarily in power sources.

64 Gemstone Online Gemstone Online | E-mail | Web | 15. března 2018 v 12:09 | Reagovat

amazing things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot
<a href="http://www.dhanshreegems.com/">Gemstone Online</a>

65 Trend Micro Customer Service phone Number Trend Micro Customer Service phone Number | E-mail | Web | 4. června 2018 v 7:00 | Reagovat

Cloud and also virtualization support. Trend has a history here as it was among the first vendors to work with VMware VMSafe APIs years back. Today, Trend supplies web server protection tools for VMware NSX along with various other cloud modern technologies like OpenStack, Amazon AWS, Microsoft Azure, and so on. It has silently end up being a hybrid cloud security leader while it looks for opportunities with container security in the near future.

66 Bigpond Internet Bigpond Internet | E-mail | Web | 11. června 2018 v 6:55 | Reagovat

We want an increasing number of facilities for ourselves such as center of living a conventional life, having all the services readily available to us as well as many more. The most constant technique we make use of when we connect skillfully is with a mail.

67 Telstra Customer Service Telstra Customer Service | E-mail | Web | 29. června 2018 v 11:10 | Reagovat

Telstra is likewise transferring to re brand name all its content served to mobile phones under the BigPond banner.

68 Telstra Tech Support Telstra Tech Support | E-mail | Web | 30. července 2018 v 6:35 | Reagovat

I am very happy to look your post. Thanks a lot and i am taking a look ahead to touch you.Very helpful. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

69 bigpond email password recovery bigpond email password recovery | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 12:30 | Reagovat

Your site is so fabulous and totally valuable perform for me, Thank you so much.

70 Digital Marketing Course Digital Marketing Course | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 8:26 | Reagovat

Advanced promoting is the showcasing of items or administrations utilizing computerized innovations, essentially on the Internet, yet additionally including cell phones, show publicizing, and some other computerized medium.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama