Liturgické texty na 26.2.2006 (8.neděle v mezidobí)

20. února 2006 v 8:34
1. ČTENÍ Oz 2, 16b. 17b. 21-22
Zasnoubím se s tebou navěky.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin:
"(Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu,) zavedu ji na poušť, budu mluvit k jejímu srdci.
Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egypt-ské země. Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou ve spravedlnosti a právu, v milosrdenství a slitování.
Zasnoubím se s tebou ve věrnosti, a tak poznáš Hospodina."


Žl 103 (102), 1-2. 3-4. 8+10. 12-13 Odp.: 8a
Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivy.

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.
Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí:
Odp.


2. ČTENÍ 2 Kor 3, 1b-6
Jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
Potřebujeme snad - jako jistí lidé - doporučující listy na vás nebo od vás? Naším listem jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, všichni lidé ho znají a mohou číst. Je to očividné, že jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili. Není však napsán inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na jiných des-kách: v lidském srdci. Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která nespočívá v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje.


EVANGELIUM Mk 2, 18-22
Ženich je s nimi.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Janovi učedníci a farizeové se ( právě ) postili. Lidé přišli k Ježíšovi s otázkou: "Janovi učed-níci a učedníci farizeů se postí - proč se tvoji učedníci nepostí?"
Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženi-cha vezmou, a potom, v ten den, se budou postit.
Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů! "
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama