Pius XI.

16. března 2007 v 18:19 | MN |  Papežové
Papež Pius XI. (31. května 1857 - 10. února 1939)
Vlastním jménem Achille Ratti, se narodil v Desiu u Monzy. Studoval v Lombardském semináři v Římě. Od roku 1919 působil jako papežský nuncius v Polsku, kde zakázal kléru vést jakoukoli politickou propagandu, což bylo příčinou faktu, že polská vláda žádala Vatikán o jeho odvolání. V červnu 1921 ho Benedikt XV. jmenoval milánským arcibiskupem. Za zmínku jistě stojí jeho láska k horolezectví v Alpách.
Pius XI. byl zvolen 6.2.1922. Nutno podotknout, že volba tohoto muže byla naprosto nečekaná. Při první volbě dostal totiž pouhé 4 hlasy. Nakonec byl zvolen 42 hlasy z 54 přítomných kardinálů.
Před novým papežem stála celá řada neobvyklých problémů. Bylo potřeba zaujmout postoj k novým totalitním státům, s nimiž církev do té doby ještě neměla zkušenost. Dále byl svět zahlcen množstvím starostí, které s sebou přinášela poválečná doba. Všem obtížím, které z těchto situací mohly vyplývat, se papež snažil předcházet konkordáty. Dvacátá a třicátá léta lze tedy označit za éru konkordátů. Mezi nejdůležitější zahraničněpolitické úspěchy tohoto pontifika však bezesporu patří uzavření Lateránských dohod roku 1929. Tyto dohody uznávaly suverenitu papeže nad Vatikánským městem, který se se svou rozlohou 44 hektarů stal samostatným státem. K tomuto území bylo papeži přiděleno rovněž sídlo v Castel Gandolfo a tři papežské baziliky na území Říma. Po 59 letech se tak papež přestal nazývat "vatikánským vězněm". Vatikán na oplátku uznal Italské království a spory ohledně této otázky prohlásil za vyřešené.
V Německu se začal postupně posilovat vliv národního socialismu. Z toho důvodu zahájil Vatikán 10. dubna 1933 jednání o konkordátu. Na rozdíl od Lateránských dohod šlo o konkordát obranný, který by církvi v Německu zaručoval svobodu vyznání a veřejných projevů. I po uzavření této smlouvy však docházelo mezi Svatou stolicí a Německem ke sporům o jeho výklad. V encyklice ze 14. března 1937 pranýřoval papež Hitlera a chování nacionálních socialistů. O týden později byla tato encyklika čtena z kazatelen německých kostelů, čímž se pozice obou stran otevřeně vyjasnily. Bohužel ne všichni katolíci této encykliky uposlechli. Téhož roku Hitler navštívil Řím. Během jeho návštěvy se papež ostentativně vydal na Castel Gandolfo a prohlásil, "že mu římský vzduch nedělá dobře."
Další palčivou starostí Pia XI. byl vedle nacismu stále se upevňující bolševizmus v Rusku. V letech 1921 - 1927 se pokusil několikrát o navázání vztahů, avšak všechny snahy končily bez úspěchu. Roku 1925 poslal Pius XI. biskupa d´Herbignyho na vizitaci ruské církve. Ten v Rusku tajně vysvětil nové biskupy. V roce 1927 se Vatikán ještě jednou pokusil o vytvoření vzájemných vztahů a nabídl ochotu jmenovat jen ty biskupy a duchovní, které schválí stát. Moskva však odmítla i tento návrh. Během celého pontifikátu Pia XI. byla církev v Sovětském svazu vystavena krutému pronásledování. Tisíce věřících musely opustit zemi nebo byli zastřeleni. V roce 1930 byla téměř zlikvidována církev na Ukrajině.
Co se týče boje Pia XI. v oblasti přirozené lidské morálky, poprvé se ve větším měřítku setkáváme s problémy umělých potratů a umělé antikoncepce. Až do této doby byl na zmíněné problémy katolický pohled pohledem všeobecným. První zemí, která povolila umělé potraty, bylo roku 1918 právě sovětské Rusko. I zde se promítl názor, že o životě či smrti jednotlivce rozhoduje strana. Před touto legalizací pohlížela na potraty většina společnosti s děsem. Až do této doby považoval celý svět potrat za vraždu ve smyslu Hippokratovy přísahy, kde se praví: "Neprovedu žádný potrat."
Dalším problémem se kterým se Pius potýkal, byl finanční stav Svatého stolce. V roce 1928 byl Vatikán téměř na pokraji bankrotu a zachránily ho jen půjčky amerických bank.
Poslední roky papežova života byly ovlivněny starostí z rostoucího vlivu nacismu a strachu před II. světovou válkou. Byla to předčasná smrt, která jej z této trýzně vysvobodila. Zemřel rychle a nečekaně, když se v únoru 1939 nachladil. Brzy po jeho smrti se rozšířily názory, že jej Mussolini nechal otrávit. Tyto názory však nemají reálný základ. V dnešní době se historikové shodují na tom, že Pius XI. byl jedním z nejvýznačnějších papežů lidstva. Je pohřben v chrámu sv. Petra v Římě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama